Formularz zgłoszeniowy

Rodzaj szkody
Imię i Nazwisko
Numer telefonu
Opis szkody:
Załączniki
Oświadczenia
oswiadczenie

Skontaktuj się z Nami

Skontaktuj się z nami
+48 (22) 247 82 74

 

Infolinia czynna codziennie w godz. 9.00 - 17.00 Poza godzinami pracy infolinii zgłoszenia należy wysyłać za pomocą formularza.

Koszt połączenia zgodny ze stawką operatora

Centrala

Kancelaria Prawna "Claim and Insurance Consulting" Sp.z o.o.
Wronia 45/175; 00-870 Warszawa

zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

KRS: 0000578412 REGON: 362668252 NIP: 9512398950